Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k. została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: E0020601WZ (niniejszą informację można potwierdzić klikając tutaj).

ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k. jako importer urządzeń elektrycznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektryczne importowane przez ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k., spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki:


Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.


UWAGA! 
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Informujemy, że firma ELS Elektrotechnika Sp. k. w ramach realizacji obowiązku odzyskiwania zużytego sprzętu z rynku podpisała Umowę o Przejęcie Obowiązków od Wprowadzającego Sprzęt z "CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.” Klikając tutaj znajdą Państwo listę firm działających na rzecz CCR RELECTRA w ramach utworzonego Systemu odbierania i zbierania zużytego sprzętu na terenie kraju.

Znowelizowana ustawa o Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza do aktualnego systemu gospodarowania zużytym sprzętem kilka istotnych zmian. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzony na podstawie Art. 25 obowiązek przekazywania przez wprowadzających sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacji dotyczącej wysokości kosztów gospodarowania odpadami, które mają obejmować koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Obowiązek ten spoczywa również na sprzedawcach, którzy stosowną informację, uzyskaną od wprowadzających muszą przekazać nabywcom.